Sand- og vandleg system - Isometrisk visning
Katalognummer: 10731