Forhindringsbane - Vis forfra
Katalognummer: 10655