Lars Laj

Fortrolighedspolitik | LARS LAJ®

Menu

Lars Laj

Fortrolighedspolitik | LARS LAJ®

Fortrolighedspolitik

 

Databehandler af personlige oplysninger

Vi vil gerne informere at den dataansvarlige af dine persondata er Lars Las A/S med dets registrerede kontor på: Kildebrøndevej 48, 2670 Greve, Danmark, elektronisk mail-adresse data@larslaj.com, telefonnummer + 45 32 82 10 33.

Hensigten med persondatabehandling og grundlaget for databehandling

Behandlingen af dine personlige oplysninger finder sted baseret på dit samtykke af artikel 6, punkt 1, litra a) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46 / EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

Legitime interesser

En legitim interesse i behandlingen af dine personlige oplysninger er: Marketing og information om serviceydelse eller produkter udbudt af den dataansvarlige.

Kategorier af modtagere af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger vil blive leveret til enheder autoriseret under lovene såvel som enheder autoriseret på grundlag af aftaler afsluttet af den dataansvarlige, i særlige kontrakter for IT-serviceydelser.

Tilbageholdelses-periode for oplysninger / kriterier for bestemmelse af denne periode

Dine personlige oplysninger vil blive gemt i varigheden af bestemmelsen af serviceydelsen og for perioden nødvendig til at opfylde den dataansvarliges forpligtelser i henhold til generelt gældende love.

I tilfælde af personlige oplysninger behandlet på grundlag af samtykke, vil oplysningerne blive behandlet i perioden gyldig for samtykket og efter udløbet af opbevaring af en ekstra kopi (30 dage). Samtykket kan tilbagetrækkes til enhver tid, medmindre de gældende love foreskriver anderledes.

Registreredes rettigheder

Det detaljerede råderum for dine rettigheder som person, til hvilket personlige oplysninger henviser, er indeholdt i Kapitel III i GDPR med titlen “Registreredes rettigheder”.

Til hver en tid har du ret til at:
  • forespørge adgang til dine personlige oplysninger,
  • kræve en rettelse i dine personlige oplysninger,
  • forespørge en sletning eller begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger,
  • indvende til behandlingen af de personlige oplysninger vedrørende din person,
  • kræve en overførsel af dine personlige oplysninger,
  • indsende en klage til den passende tilsynsmyndighed,
  • hvis behandlingen bliver udført på baggrund af et samtykke, tilbagetrække samtykket til behandlingen til hver en tid uden at påvirke lovligheden af behandlingen, der var lavet på baggrund af samtykket før tilbagetrækningen.

Informationer om kravet /betingelserne for at levere personlige oplysninger

Leveringen af personlige oplysninger er nødvendig for at udføre serviceydelsen, og ikke at levere oplysningerne vil resultere i en afbrydelse af nyhedsbrev-servicen / mangel på mulighed for at etablere kontakt.

Automatiseret beslutningstagning

Dine personlige oplysninger vil ikke blive behandlet på en automatiseret måde og blive profileret.

Gratis katalog

Lad os skabe en øko-legeplads sammen

Vores planet kræver mere og mere pleje og omsorg fra vores side af. Hos Lars Laj fokuserer vi på fremtiden. Efter alt er det vigtigste her i verden vores børns velfærd.

children
care
wood
promo banner
Bestil eller download   Vores produktkatalog
two little girls
callipers

Vi designer og producerer specialiserede projekter til legeområder.

Nyheder

Nyhedsliste

Når foråret kommer og bringer livet tilbage i naturen, er det ikke kun tid til at rydde op i vores hjem og haver- det er også tid til at sikre, at de udendørs områder hvor vores børn leger og trives, bliver passet godt på.  

Dette certifikat er et bevis på vores omsorg for miljøet og vores engagement i at levere produkter af højeste kvalitet, skabt til fremtidige generationer.

Omsorg for miljøet har altid været et af omdrejningspunkterne i Lars Laj's arbejdsmoral. Derfor elsker vi at være en del af de projekter, der bidrager til en bedre fremtid for vores planet.