Lars Laj

Gode Råd Når Legepladsen Planlægges |Lars Laj® | LARS LAJ®

Vælg produkt

Lars Laj

Gode Råd Når Legepladsen Planlægges |Lars Laj® | LARS LAJ®

Gode Råd Når Legepladsen Planlægges


Nedenfor er der nogle gode råd til forberedelen af en legeplads. Disse råd kan benyttes som en check liste under forberedelsen. 

1. Artikler

Hvem skal bruge artiklerne?

Da børns legeaktiviteter varierer meget, alt efter deres alderklasse, er det relevant at vurdere hvilke børn der skal benytte legepladsen. Børnenes alder er afgørende for valget af legeaktiviteter og det bør tilsigtes at især hovedgruppen af brugerne får de rette udfordringer og udfoldelsesmuligheder. Det er eksempelvis værd at overveje, om legepladsen skal gøres svært tilgængelig for helt små børn for at sikre dem, og for at man så kan give de større børn nogle bedre udfoldelsemuligheder og større udfordringer,som kan være falige for helt små børn.

Hvis der er plads til det er det en fordel at placere artiklerne således at der er et område til rolig leg og et til mere dynamisk leg. På den måde levner man også plads til de mindste børn kan udfolde sig frit, uden at skulle tage sig i agt for de større børns vildere leg.

Hvor mange børn i gennemsnit og med hvilken fordeling i aldersklasser? Hvorledes er aldersklassen?

Find det rette område, hvor der er god plads til leg. En legeplads kræver meget plads, dels p.g.a selve udstyret men også grundet de dertil hørende sikkerhedsarealer omkring udstyret. Hvis det er muligt så er det godt med masser af plads omkring legepladsen da en legeplads indbyder til løb og leg også rundt omkring den. Der skal desuden være plads til, at der er gode afstande mellem legeartiklerne, ifald artiklerne sættes for tæt er der større risiko for uheld og sammenstød, især når det drejer sig om artikler, der er i bevægelse, eller sætter børnene i bevægelse såsom gynger, vipper og rutschebaner o.lign.

Er der børn med særlige behov, som skal benytte legepladsen?

2. Legeområdet

Der skal desuden være plads til, at der er gode afstande mellem legeartiklerne, ifald artiklerne sættes for tæt er der større risiko for uheld og sammenstød, især når det drejer sig om artikler der er i bevægelse eller sætter børnene i bevægelse såsom gynger, vipper og rutschebaner o.lign.

Undersøg jordbundsforholdene, idet at der kan være overraskelser enten i form af særdeles vanskelige materialer under overfladen, byggeaffald m.m. eller i form af vandrør, elkabler, ledninger, brøndriste o.lign.
Check gerne nogle officielle tegninger over området for at få et overblik over ledninger, rør m.m. Ifald at man dækker området til med faldfliser, kunstgræs eller med sand er det også vigtigt at vide at man ikke blokere for adgang til nogle faste installationer under overfladen.

Legeudstyret må ikke placeres på hårde overflader som beton og asfalt, så vær opmærksom på at faldunderlag også kan koste en del penge alt efter valget af faldunderlag. Skal der graves ud på området er jordbundsforholdene igen meget væsentlige og vær her opmærksom på at det også koster penge at skille sig af med jord og grus mm. Det i den forbindelse overvejes om man kan benytte jord en på legepladsen som en bakke eller en jordvold. Skal man igang med entreprenørmaskiner m.v. er det vigtigt at have en langsigtet plan, da det er uforholdsmæssigt dyrt at starte op igen et par år senere, for at få de næste par meter med til nyindkøbt legeudstyr.

Kig på helheden af området. Hvis det er muligt at bevare nogle træer og buske på legepladsområdet så kan det give et mere behageligt og æstetisk legemiljø. Vær her opmærksom på de gældende sikkerhedsregler omkring sikkerhedsarealer rundt omkring artiklerne jfr. DS EN 1176 & 1177. Der er visse træer og buske som enten kan være giftige eller forårsage problemer for børn med astma og allergi. Check at sådanne planter ikke forefindes på legepladsen.

3. Sikkerheden

Alle legepladser skal overholde Dansk Standard normerne DS EN 1176 for legeartikler og 1177 for underlaget eller tilsvarende udenlandske normer. Det er ejeren af legepladsen som er hovedansvarlig for, at legepladsen overholder standarden, både når den opsættes og under den løbende kontrol af området. Leverandører af legepladsudstyr er ansvarlige for, at de legeredskaber, de leverer, overholder sikkerhedsreglerne. Dette skal kunne dokumenteres af leverandøren eks. I form af et certifikat som viser at legeredskabet er testet i forhold til den eksisterende standard EN 1176 i danmark eller andet europæisk land. Danmark er relativt ny indenfor certificering og kontrol af legeudstyr, hvorimod man i England, Tyskland og Frankrig eksempelvis har en mangeårig erfaring indenfor kontrol af legepladssikkerhed.

Såfremt man selv bygger legepladsen skal det også overholde DS/EN 1176 og 1177. Dette kan efterfølgende foretages af et certificeringsbureau. Såfremt man selv monterer de indkøbte legeredskaber fra en producent, kan man bede leverandøren om at checke at det er bygget korrekt og gerne få en bekræftelse herpå. Dette kan efterfølgende også foretages af et certificeringsbureau. Leverandøren bør levere installations- og vedligeholdelses vejledning til legeudstyret, samt oplyse om de givne faldhøjder på udstyret og de krævede sikkerhedsafstande.

Gratis katalog

Lad os skabe en øko-legeplads sammen

Vores planet kræver mere og mere pleje og omsorg fra vores side af. Hos Lars Laj fokuserer vi på fremtiden. Efter alt er det vigtigste her i verden vores børns velfærd.

children
care
wood
promo banner
Bestil eller download   Vores produktkatalog
two little girls
callipers

Vi designer og producerer specialiserede projekter til legeområder.

Nyheder

Nyhedsliste

Når foråret kommer og bringer livet tilbage i naturen, er det ikke kun tid til at rydde op i vores hjem og haver- det er også tid til at sikre, at de udendørs områder hvor vores børn leger og trives, bliver passet godt på.  

Dette certifikat er et bevis på vores omsorg for miljøet og vores engagement i at levere produkter af højeste kvalitet, skabt til fremtidige generationer.

Omsorg for miljøet har altid været et af omdrejningspunkterne i Lars Laj's arbejdsmoral. Derfor elsker vi at være en del af de projekter, der bidrager til en bedre fremtid for vores planet.